CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL LLOC WEB DE METAL·LIQUES LA SELVA, S.L. – www.castellometall.cat

METAL·LIQUES LA SELVA, S.L. amb domicili a Apartat de correus 199, 17455, Caldes de Malavella, Girona, amb CIF B17869660 posa a disposició al seu lloc web www.castellometall.cat determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats.

Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l’ús del lloc web de METAL·LIQUES LA SELVA, S.L. per part dels USUARIS que hi accedeixin.

METAL·LIQUES LA SELVA, S.L. està inscrita en el Registre Mercantil de Girona al volum 2354, foli 144, del full número GI39451.

L’accés al lloc web de METAL·LIQUES LA SELVA, S.L. implica sense reserves l’acceptació de les presents condicions generals d’ús que l’USUARI afirma comprendre en la seva totalitat. L’USUARI es compromet a no utilitzar el lloc web i els serveis que s’ofereixen en el mateix per a la realització d’activitats contràries a la llei hi ha respectar en tot moment les presents condicions generals.

PRIMERA. – CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

1.1.-La utilització del lloc web de METAL·LIQUES LA SELVA, S.L. no comporta l’obligatorietat d’inscripció de l’USUARI. Les condicions d’accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent l’USUARI a realitzar un bon ús de la web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual etc.

Expressament METAL·LIQUES LA SELVA, S.L. prohibeix els següents:

1.1.1. – Realitzar accions que puguin produir mitjançant el lloc web o a través del mateix, qualsevol tipus de dany als sistemes de METAL·LIQUES LA SELVA, S.L. o a tercers.

1.1.2. – Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l’enviament de correus massius (“spaming”) o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa (“mail bombing”).

1.2. – METAL·LIQUES LA SELVA, S.L. podrà interrompre en qualsevol moment l’accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals. Veure clàusula cinquena.

SEGONA. – CONTINGUTS. Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per:

2.1. – METAL·LIQUES LA SELVA, S.L. utilitzant fonts internes i externes de tal manera que METAL·LIQUES LA SELVA, S.L. únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna.

2.2. – METAL·LIQUES LA SELVA, S.L. es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents al seu lloc web.

TERCERA. – DRETS D’AUTOR I MARCA

METAL·LIQUES LA SELVA, S.L. informa que el lloc web www.castellometall.cat, els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web es troba plenament protegit pels drets d’autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés de METAL·LIQUES LA SELVA, S.L..

METAL·LIQUES LA SELVA, S.L. utilitza fonts externes per a la elaboració dels seus continguts en determinades ocasions i també estableix enllaços a articles o informacions de tercers citant sempre la font. El legítim titular dels drets d’autor d’aquestes informacions així incloses podrà sol·licitar en qualsevol moment la eliminació de les referides referències.

QUARTA. – JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de GIRONA renunciant expressament l’USUARI a qualsevol altre fur que pogués correspondre.

CINQUENA. –

En cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul·la, la resta es mantindran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. METAL·LIQUES LA SELVA, S.L. podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part de METAL·LIQUES LA SELVA, S.L.